Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID-19.